Blogginnlegg-Digital Markedsføring

Viral vekst

I dagens blogginnlegg skal jeg ta for meg det som står i overskriften, viral vekst. Hva er betydningen bak viral vekst og hvilken sammenheng den har mellom nettverkseffekter og ”increasing returns”. Begrepene kan virke uforståelig nå, men etter vi har analysert og satt oss inn i begrepene håper jeg vi alle sitter med en ”aha-opplevelse”.

Begrepet viral vekst kommer fra den ”digitale økonomien” og har mange forskjellige definisjoner, men i bunn og grunn er viral vekst noe som sprer seg raskt gjennom delinger på nettet. Vi kan se dette i sammenheng med delingene vi gjør på Facebook, ved å trykke liker- eller følge-knappen. Poenget er å kunne fange oppmerksomheten og spre budskapet så fort som mulig og få mennesker til å snakke om det. Tilbake til Facebook eksemplet, når vi trykker ”skal” på et åpnet arrangement vil dette havne på nyhetsforsiden til de vi er venn med på Facebook. De kan på den måten vurdere selv om de også vil være med og se hvor dette arrangementet holder til og deretter trykke ”skal” de også. På denne måten vil mennesker holde seg oppdatert ved å spre delingene ved og trykke på”skal” eller like- knappen. Også en metode som er med på å fange oppmerksomheten og spredningen på nettet.

Nettverkseffekter

I følge boken ”Nettverksøkonomi” som er skrevet av Arne Krokan, er nettverkseffekter digitale goder som er blitt utsatt for lavere transaksjonskostnader og er mindre friksjon enn tilsvarende manuelle tjenester. Digitale tjenester kan skape nettverkseffekter dersom tjenestene designes på den rette måten ved å legge opp kommunikasjonsmodeller som gjør det mulig å overføre transaksjonsdata og informasjon flere veier i nettverket. Med andre ord handler nettverkseffekter om hvor mange brukere vi har i et nettverk, som vil skape større verdi for oss. Jo flere vi har i samme nettverk, jo større verdi vil vi få.

Verdt å nevne som det også står i boken fra Krokan, er Metcalfs lov. En lov som beskriver et nettverk som består av enheter som er knyttet sammen i ulike typer relasjoner. Altså hvordan forbindelsene i et nettverk og koblingene mellom deltakerne kan øke raskere enn antall deltakere.

”Increasing returns”

Increasing returns er økende utbytte som gjelder for alle digitale tjenester. Dette handler kort om avkastingene som vil øke, gitt at de digitale tjenestene vokser i størrelse og ved å gjenbruke tjenesten vil ikke dette føre til mer investering. Men hvis en velger å investere å oppgradere kvaliteten eller utvikle tjenesten videre ved å kjøpe til seg oppmerksomheten gjennom annonsering, vil en som resultat fortsatt sitte igjen med god increasing returns. Det vil med andre ord ikke koste mer for tjenestebedriften noe ekstra om den har 100 brukere eller 100.000 brukere.

Sammenheng

Ved å sette sammen disse tre begrepene kan vi konkludere at dette gir selvforsterkende vekst og monopol. Når bedriften senker transaksjonskostnadene kan dette føre til et samspill mellom nettverkseffektene og viral vekst. Brukerne vil bedømme og evaluere tjenestens størrelsene og attraktiviteten, som igjen vil føre til høy kundeverdi for tjenesten. Med andre ord betyr dette når kostnaden ved å få flere brukere i det i digitale tjenestene ender i null eller veldig nær null, er hele verden ens marked. Resultatet av dette er det vi kaller for increasing returns. Det er dette Arne Krokan nevner når han skriver ”The Winner takes it all”.

Kilde:

  • Krokan, Arne. 2013. Nettverksøkonomi- digitale tjenester og sosiale mediers økonomi. Cappelen Damn AS.
  • http://adagio2.bloggnorge.com/tag/increasing-returns/ (funnet januar 18.2019)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *